Om de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen is er een Corona-protocol opgesteld. Klik hier voor Winkel en klik hier voor Daalmeer.

Yin-lessen in mijn kersverse yogastudio in Winkel

Woensdag

18.45u-20u (inloop 18.30u)

20.15u-21.30u (inloop 20.05u)

Klik hier voor het lesrooster en de tarieven (Winkel)

Wijkcentrum Daalmeer

Dinsdag         

18.45u-20.00u  Yin yoga

20.15u-21.30u  Yin yoga

Vrijdag 

9.00u-10.00u    Critical Alignment (therapie) Yoga (CAY)

10.15u-11.15u  Critical Alignment (therapie) Yoga  (CAY)

Klik hier voor het lesrooster en de tarieven (Daalmeer)

Combinatie CAY-YIN Daalmeer 

Dinsdag

18.45u-20u en 20.15-21.30u  Yin yoga

Vrijdag

9.00u-10.00u en 10.15u-11.15u  CAY

Klik hier voor het lesrooster en de tarieven (Daalmeer)

Privélessen

Naast de regulieren lessen bied ik ook privélessen aan. Geheel op maat en op een tijdstip dat ons samen het beste uitkomt. Meer informatie over de mogelijkheden? Neem contact op!

Workshops voor bedrijven

Naast de reguliere lessen bied ik workshops aan voor bedrijven. Neem contact op voor meer informatie.

Algemene (betaal)voorwaarden

Betalingsvoorwaarden: Vóór aanvang van de yogales betaal je een losse les contant of je maakt het bedrag van het betreffende yogalesblok (na inschrijving) over op bankrekeningnummer NL25 ABNA 0495419559 tnv SJM Touw-Busker o.v.v  Be-Yoga. Let hierbij s.v.p. op de betaaldatum.
Bij inschrijving ga ik er van uit dat je, je voor het gehele yoga jaar aanmeldt.

*Algemene Voorwaarden
De lessen lopen tot en met  juli 2021 en worden weer vervolgd na de zomervakantie. De lesdagen staan per lesblok vermeld op de website. Rooster en wijzigingen zijn onder voorbehoud.
Als de les door ziekte van de docente een keer niet door kan gaan wordt dit z.s.m. per WhatsApp of SMS doorgegeven en wordt deze les ofwel door een collega gegeven dan wel verrekend met het cursusgeld. 

Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website. Het cursusgeld dient voor de afgesproken betaaldatum contant te worden betaald of te worden gestort op het bankrekening nummer zoals dit op de website vermeld staat.

Je verbindt je steeds voor de duur van één lesblok. Dit betekent dat je het bedrag van het lesblok betaalt, ook als je verhinderd bent of besluit tussentijds te stoppen.

Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Be-Yoga zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. 

Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk en lessen zijn niet overdraagbaar. Bij ongeval / blessures/ziekten die yoga voor langere tijd onmogelijk maken wordt er in overleg met de docente naar een passende oplossing gezocht. 
De cursist vermeldt lichamelijke of psychische klachten aan de docente.

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. Be-Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of verlies van eigendommen noch voor opgelopen letsel van de cursist voor/ tijdens of na de les. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend specialist te worden geraadpleegd.

Elke cursist dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de locatie waar de lessen plaats vinden. Gebruik van mobiele telefoon is niet toegestaan in de yogaruimte.

Be-Yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren. Be-Yoga behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden te wijzigen.

Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met de Algemene (betaal)voorwaarden.

Tot in de yogazaal! 
Namasté , Sonja Touw