Adem = leven
Onrustige adem = onrustige geest en omgekeerd
Het beoefenen van yoga is een krachtig middel om (on)bewuste spierspanningen en stress met behulp van de adem los te laten. Hierdoor ontstaat meer ruimte in je lichaam. Meer ruimte geeft een vrijere adembeweging in buik- en borstgebied.
Dit zorgt voor lichamelijke- en geestelijke ontspanning en vitaliteit!

Stress

Veel houding- en spanningsproblemen worden veroorzaakt door stress. Stress betekent niets anders dan spanning of druk. Van oorsprong is het een term uit de bouw: stress is de kracht die wordt uitgeoefend op een voorwerp. Of stress schadelijk is hangt af van hoeveel belasting iets (of iemand) aan kan. Zelfs metaal krijgt haarscheurtjes als het te eenzijdig of constant wordt belast. Dat geldt dus ook voor mensen.

Stress is een hele natuurlijke, en ook gezonde reactie van het lichaam.
Op het werk helpt gezonde stress je om goed te presteren. Het maakt je alert, geconcentreerd en efficiënt. De spanning maakt het lichaam ook klaar voor actie en dat is nodig om te kunnen reageren op bedreigende situaties.

Problemen ontstaan pas wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht. Op dat moment zijn de eisen die aan jou worden gesteld of die je aan jezelf stelt groter dan wat je aankunt. Het evenwicht tussen de factoren die spanning veroorzaken, stressoren, en jouw mogelijkheden om stress te voorkomen of er mee om te gaan slaat door naar de verkeerde kant.

Deze belastende omstandigheden kunnen heel verschillend zijn: variërend van alledaagse stress-situaties tot ingrijpende levensgebeurtenissen.

Oorzaken van spanning in het lichaam:

A. Voorkeurshoudingen en bewegingen: Hoe we bewegen gebeurt vaak onbewust en door individuele houdings- en bewegingspatronen kan dit tot gewoontehoudingen of gewoontebewegingen leiden. Bepaalde spieren verkorten of verlengen en zo ontstaan vervormingen van het skelet. Bijvoorbeeld door altijd op je linkerbeen te leunen als je stil staat. Dit kan spanning aan de linkerkant in de lage rug en de heup veroorzaken. Of het hebben van een voorkeursarm kan tot allerlei spanningsklachten leiden.

B. Ambities, angst en andere drijfveren: In het dagelijks leven zet stress zich vaak vast in het lichaam als spierspanning. Deze spanning zorgt ervoor dat spieren en gewrichten stijf en soms ook pijnlijk worden. Langzaam ontstaan door ‘gewone’ stressvolle situaties gedurende vele jaren.

Voorbeeld: een wandelaar komt bijna onder auto. De bijnieren van deze wandelaar zorgen op dat moment stresshormonen en leverglucose die ervoor zorgen dat hij kan vechten/vluchten. Door weg te rennen daalt de glucose en de stresshormonen, waardoor lichaam en geest ontspannen.

Indien je niet in staat bent om je lichamelijk in te spannen dan blijven de stresshormonen en suikers in lichaam en geest. Als er zich dan nieuwe stresssituaties op de bestaande stress (ruzies, onder dwang presteren, slechte arbeidsomstandigheden) voordoen, ontstaat chronische stress.

Stress veroorzaakt spanning in dezelfde spieren die stijf worden bij een slechte houding. Vervormingen van het skelet kunnen blijvend worden en uitbreiden naar andere delen van het lichaam. De pijngrens verlaagt en het lichaam zal pijn willen ontwijken door compensatiebewegingen, die op hun beurt enkel meer stress veroorzaken.

*Sport is goed om in beweging te komen en versterkt de ademhaling, bloedcirculatie, het vertrouwen in je lichaam en kan stress-verlagend werken. Het gevaar is echter dat door het gebruik van kracht oppervlakkige bewegingsspieren (te) gespannen worden zodat houdingsspieren minder gaan functioneren. Dit geeft vervormingen aan het bewegingsapparaat en zo kunnen er weer gewoontehoudingen en -bewegingen ontstaan.

Yoga en stress

Door middel van het beoefenen van asana’s (yogahoudingen) kun je spanning in je lichaam leren voelen. Vervolgens kun je door middel van je aandacht en ademhaling de spanning los te laten. De spieren die zich onbewust aanspannen kun je hierdoor bewust leren ontspannen.